Zarządzanie Projektem pt.: ``Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna odcinek Dzikowo - Barlinek.”

Projektowana droga rowerowa znajduje się powiecie myśliborskim w gminie Barlinek. Projekt zakłada wykorzystanie nieczynnej już trasy kolejowej, biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156. Trasę tę podzielono na dwa odcinki – pierwszy, ok. 4,6 km, zaczyna się na skrzyżowaniu toru kolejowego z brukową drogą gminną. Ścieżka rowerowa będzie przebiegała przez tereny rolne i łąkowe, teren zabudowany w okolicy ogrodów działkowych, aż do granicy Barlinka. Na końcu odcinka będzie można wyjechać na DW nr 156. Na dawnym torowisku nie ma już torów, ale przebieg linii kolejowej wyznaczają utwardzone nasypy i drzewa rosnące na granicy działek. Na trasie znajduje się również wiadukt kolejowy.

Drugi odcinek, ok. 1,2 km, biegnie nadal po torowisku, przebiega przez teren zabudowany w sąsiedztwie ogródków działkowych. Ten odcinek również dochodzi do DW nr 156. Zgodnie z koncepcją, na obu odcinkach ma powstać ścieżka rowerowa o szerokości co najmniej 2 m.

Barlinek24.pl:

Miasto i Gmina Barlinek jest przyjazna nie tylko miłośnikom nordic walking ale również pasjonatom jednośladów. Na odcinku Barlinek – Dzikowo, powstaje właśnie nowa ścieżka rowerowa (pdf) o całkowitej długości 5,90 km i szerokości od 2 do 3 m.

Początek ścieżki wyznaczono na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 156 i będzie on biegła po torowisku nieczynnej linii kolejowej. Po obu stronach ścieżki, wykonane zostaną pobocza utwardzone mieszanką kruszywa niezwiązanego gr. 15

Więcej na: https://www.barlinek24.pl/aktualnosci/10425-budowa-sciezki-rowerowej-na-polmetku 

Zarządzanie Projektem pt.: ``Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierza odc. Ińsko – Storkowo”

Projektowana ścieżka rowerowa zostanie poprowadzona wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Storkowo i drogi powiatowej w Storkowie. Początek nowej ścieżki znajdzie się przy wjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego w dzielnicy Ińska – Rybionku. Droga wojewódzka na odcinku szlakowym pomiędzy Ińskiem a Storkowem została w ostatnim czasie przebudowana wraz z budową obwodnicy Storkowa, dzięki temu istnieje tu możliwość budowy ścieżki bez ingerencji w tereny sąsiadujące z drogą. Obszar niezabudowany to w większości tereny uprawne. Koniec nowej ścieżki zaplanowano za Storkowem, na skrzyżowaniu z drogą powiatową do miejscowości Studnica. Cały ten teren znajduje się na obszarze Natura 2000 oraz na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Nowa ścieżka będzie miała głównie nawierzchnię bitumiczną.

wiadukt kolejowy.

Drugi odcinek, ok. 1,2 km, biegnie nadal po torowisku, przebiega przez teren zabudowany w sąsiedztwie ogródków działkowych. Ten odcinek również dochodzi do DW nr 156. Zgodnie z koncepcją, na obu odcinkach ma powstać ścieżka rowerowa o szerokości co najmniej 2 m.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: ``Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne”.

Zagospodarowanie terenu wzdłuż lewego brzegu Odry Zachodniej. Prace uwzględniają przede wszystkim potrzeby turystyki kajakowej.  Nowa infrastruktura, która powstanie w 2018 roku, obejmuje montaż trzech pomostów z systemami trapowymi oraz elementami cumowania, a także zagospodarowanie terenu, na którym znajdą się altany piknikowe, wiaty do przechowywania kajaków, a także tablice informacyjne. Całość uzupełnią ławki, stoły piknikowe, stoliki, grille, palenisko, miejsce do gry w szachy lub chińczyka oraz stojaki na rowery.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej przy realizacji zadania „Osiedle Osów – Budowa ulicy Miodowej (kierunek Gubałówka)``

W trakcie realizacji

Zadanie zakłada  budowę jezdni, chodników i ciągów pieszych, zjazdów do posesji, budowę wiat przystankowych z ławkami, oraz pełne uzbrojenie podziemne, w tym budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, instalacji gazowej i oświetlenia.

Pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu w zakresie robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu drogowego ul. Łowieckiej w Szczecinie”.

W trakcie realizacji

Po przebudowie ul. Łowiecka (wcześniej brukowana kocimi łbami) wąska uliczka dojazdowa do kilku zdewastowanych kamienic, zmieni się w główną ulicę łączącą tereny przeładunkowo-produkcyjne z ul. Nad Odrą. Nowa będzie konstrukcja jezdni (dostosowana do większych obciążeń) i nawierzchnia (asfalt). Jezdnia będzie poszerzona do 6 m (dwa pasy po 3 m) a jej przebieg będzie skorygowany w taki sposób, by swobodnie mogły się nią poruszać ciężki sprzęt. Na końcu ulicy powstanie szeroka zatoka o wymiarach 15 na 16 m, co umożliwi zawracanie tirom bez problematycznego manewrowania. Przebudowie drogi towarzyszy też budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i oświetlenia.

Zarządzanie projektem pn. ``Przebudowa z rozbudową ul. Wiosennej w Szczecinie - etap II, w formule zaprojektuj i zbuduj`` – nadzór nad pracami projektowymi i budowlanymi.

W trakcie realizacji

Odcinek ul. Wiosennej od przejazdu kolejowego (z wyłączaniem robót na przejeździe) do skrzyżowania z ul. Gryfińską. Zakres robót obejmie także przebudowę uzbrojenia, chodników, kolidującego uzbrojenia, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Poprawione zostanie połączenie na odcinku północ-południe pomiędzy osiedlami: Dąbie, Słoneczne, Majowe i Bukowe oraz ułatwiony mieszkańcom Dąbia dojazd do wyremontowanej kilka lat temu ulicy Struga. Zaś osobom mieszkającym na pobliskich osiedlach zmodernizowana jezdnia usprawni dostęp do stacji PKP Dąbie i terenów rekreacyjno-sportowych (lotnisko sportowe, jezioro Dąbie).