Kim jesteśmy

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze inżynieryjnej inwestycji budowlanych od fazy projektowania, uzyskiwania decyzji administracyjnych, organizacji przetargów, zarządzania projektem oraz budów dla szeregu inwestycji szczególnie w zakresie obiektów infrastrukturalnych. Zajmujemy się realizacją oraz wspomaganiem procesów inwestycyjnych zarówno w skali mikro przedsięwzięć o skali kilkuset tysięcy złotych jak i przy realizacjach skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych o dużo większej skali.

Grupa osób z którymi współpracujemy posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsięwzięć wielobranżowych tj. branża sanitarna, konstrukcyjna, elektryczna, teletechniczna, geotechniczna itd., co pozwala uzyskać optymalny efekt procesu inwestycyjnego.

Oferujemy swoje usługi prowadząc Inwestora poprzez proces planowania realizacji, odbioru robót, jak również poprzez pomoc w fazie projektowej, koncepcyjnej oraz odbiorowej.

Co robimy

Wykonanie prac  projektowych oraz pełen zakres usług konsultingowych w zakresie  rozwiązań techniczno-ekonomicznych  związanych z budownictwem infrastrukturalnym:

 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie,
 • wykonywanie  studium wykonalności,
 • wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko,
 • projektowanie w zakresie infrastrukturalnym,
 • weryfikację dokumentacji technicznej,
 • Uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • Uzyskiwania decyzji administracyjnych,
 • Przygotowywanie przetargów na wybór wykonawcy,
 • przygotowanie specyfikacji przetargowej na roboty budowlane,
 • Sporządzenie Kosztorysów,
 • nadzór budowlany wszystkich branż,
 • odbiór końcowy inwestycji,
 • końcowe rozliczenie inwestycji.